Contact met kenniscentrum communicatie

Heb je een stage- of projectopdracht?
Wil je onderzoek laten verrichten of een advies over een communicatievraagstuk?
Wij komen graag met je in contact.

NHL Hogeschool Leeuwarden

Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden

Telefoon

058 251 1289

Email

kenniscentrum.communicatie@nhl.nl